Välkommen till vårt katthem

Hudiksvalls Kattsamarit är en ideell förening där den främsta uppgiften är att hjälpa hemlösa katter till ett bra och tryggt hem om deras rätta ägare ej anträffats.

Hudiksvalls Kattsamarit bildades 1987 av ett tjugotal kattvänner. Katterna togs då om hand i medlemmarnas privata bostäder.

Idag finns Hudiksvalls Kattsamarit i ett hus utanför stan. Där får katterna den första tiden vara i karantän för att sedan få ett eget rum med "balkong" eller rastgård.  
 

Hudiksvalls Kattsamarit är medlem i Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsförbundet. Vi har ett bra samarbete med Hudiksvalls kommun, länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och polismyndigheten. Om plats finns tar vi emot katter som omhändertagits enligt djurskyddslagen. Vi sysslar inte med förvildade katter och omplaceringar.

 

Vi arbetar också för att höja kattens status genom att kastrera, vaccinera och chipmärka alla katter som adopteras av oss.

Styrelsen 2017-2018
Ordförande    Gun Britt Aronsson
V. ordförande Ingvar Lööf
Sekreterare    Karin Hallgren
Kassör           Astrid Burgman
Ledamöter     Mona Sving    
                    Ingalill Björk
                    Ewa Hybinette

Suppleanter   Elsa Debourg                 
                    Lilian Thelander
                    vakant