Aktuellt

Djurskyddet Sverige skriver 25 januari 2018;

2I juni tar landets länsstyrelser över omhändertagande, förvaring och försäljning av djur som farit illa.  Beslutet klubbades i riksdagen igår.
Tidigare höll polisen i detta och tanken bakom nyordningen är att polisens uppgifter ska renodlas så att mer tid frigörs till annat arbete.
Men vad innebär det för djurskyddet?
– För djurens del kommer detta med största  sannolikhet innebära en förbättring. Tiden från det att länsstyrelsen beslutat att omhänderta djuret till dess att det sker kan nu gå fortare eftersom färre instanser är inblandade i processen, säger Stina Näsström, djurskyddsinspektör och ledamot i Djurskyddet Sveriges styrelse.