Med anledning av den smittspridning som sker av coronaviruset ber vi att ni som har symptom eller besökt riskområde inte besöker oss på katthemmet. 
Det blir stora svårigheter för oss att kunna hantera katterna om någon eller några av våra volontärer blir sjuka eller hänvisade till karantän i hemmet.

Hudiksvalls Kattsamarit är en ideell förening där den främsta uppgiften är att hjälpa hemlösa katter till ett bra och tryggt hem om deras rätta ägare ej anträffats.

Hudiksvalls Kattsamarit bildades 1987 av ett tjugotal kattvänner. Katterna togs då om hand i medlemmarnas privata bostäder.

Idag finns Hudiksvalls Kattsamarit i ett hus utanför stan. Där får katterna den första tiden vara i karantän för att sedan få ett eget rum med "balkong" eller rastgård.  
 

Hudiksvalls Kattsamarit är medlem i Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsförbundet. Vi har ett samarbete med Hudiksvalls kommun. Vi sysslar inte med förvildade katter och omplaceringar.

 

Vi arbetar också för att höja kattens status genom att vaccinera, kastrera och chipmärka alla katter som adopteras från oss.

Styrelsen 2019
Ordförande    Gun Britt Aronsson
V. ordförande Kent Debourg
Sekreterare    Margareta Olander
Kassör           Karin Hallgren
Ledamöter     Elsa Debourg    
                    Mona Sving
                    Ingalill Björk

Suppleanter   Lilian Thelander              
                    Sigrid Svensson
                    Gertrud Levin          
                    

Hallå där...
vårt tel.nr är

072-44 99 460.

-----OBS-----------
ÅRSMÖTE 2020 
lördagen den 28 mars  är INSTÄLLT  pga rekommendationer ang coronaviruset.
NYTT PRELIMINÄRT DATUM lördagen den 25 APRIL 2020