Vi har fått många gåvor till Druttens tandvård.
VARMT TACK till alla.
Han är nu färdigbehandlad och har under en tid vistats hos vår jourmatte

Drutten har nu flyttat till en egen kattvan familj