KASTRERINGS-TVÅNG FÖR KATT FRÅN 15 JUNI 2020 ???????

Så långt som till kastreringstvång sträcker sig inte den nya föreskriften från Jordbruksverket om katter MEN den ålägger DJURHÅLLAREN att denne SKA vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur han eller hon ansvarar för.
Allmänna rådet är att katter som rör sig fritt utomhus BÖR vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade att kunna föröka sig. En honkatt får inte avsiktligt paras före 10 mån ålder.
Kostnaden för en kastrering är i dagsläget ca 900-1800 kr beroende på kön. Då ingår chipmärkning och ofta är det rabatt på vaccinering i samband med kastreringen. Hon- och hankatter kan kastreras från ca 6 månaders ålder. 
Sterilisering görs knappast idag och  p-piller verkar öka risken för sjukdomar hos honkatten.

Vi rekommenderar kastrering, chipmärkning OCH registrering i SVERAK eller SKK DjurID samt givetvis att du vaccinerar din katt. 
Det gör att din katt och andra katter som vistas fritt utomhus får ett bättre liv.