Chipmärk din katt och registrera den i Jordbruksverkets register så snart som möjligt under 2023. Även öronmärkta katter kan registreras.
Det är bra om katten även är registrerad i Sverak eller SKK DjurID vilka är frivilliga register.